Przestań w końcu uciekać. Odc. XXXIX

Mądrego warto posłuchać 😀

Laudetur Iesus Christus 🙂 

W poprzednim odcinku… Repetitio est mater studiorum.
1. Jak bardzo Ci zależy?
2. Czego dziś brakuje ludziom?
3. Co dałem?

Odcinek XXXIX
1. TEMAT: Ile warta jest Twoja wiara?
2. TEMAT: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
3. TEMAT: Zasady życiowe.

 

1. TEMAT: ILE WARTA JEST TWOJA WIARA?
      Miało być o innym świętym :D, ale gdybym umieścił opis w kalendarzu, byłoby to za dużo :/ a z drugiej strony, aż żal tego nie zamieścić 🙁

26 września wspominamy męczenników Wawrzyńca Ruiza i Towarzyszy dominikańskich: 
     Wawrzyniec Ruiz urodził się w Manili (stolicy Filipin) ok. 1600 r. Jego ojciec był Chińczykiem, a matka – Filipinką. Z tego powodu nauczył się chińskiego oraz – dzięki dominikanom, którym służył jako ministrant i zakrystian – hiszpańskiego. 

      W 1636 r. w Manili dokonano morderstwa. Oskarżono o nie Wawrzyńca. Ten, dowiedziawszy się o nakazie schwytania go, wraz z dominikańskimi kapłanami wsiadł na statek i odpłynął do Japonii. Wylądowali na Okinawie. Wawrzyniec mógł płynąć dalej – do Formozy (Tajwan). Zdecydował jednak zostać w Japonii wraz z dominikanami.

Święty Wawrzyniec Ruiz       W tym czasie w Japonii trwały prześladowania chrześcijan. Każdego, kto przyznał się do wiary w Boga, zamykano w więzieniu, niekiedy wydawano również wyroki śmierci. Taki właśnie los spotkał Wawrzyńca i jego dominikańskich towarzyszy.

     Zostali oni aresztowani i przewiezieni do Nagasaki. Tam poddano ich brutalnym torturom – zmuszono m.in. do wypicia olbrzymiej ilości wody. Potem kazano im się położyć, a na ich brzuchach położono długie deski. Strażnicy więzienni, chodząc po nich, sprawiali, że woda wypływała przez usta, nos i uszy torturowanych. Jeden z nich zmarł po kilku dniach. Dwaj inni, wśród nich Wawrzyniec Ruiz, pod wpływem tortur, do których wkrótce dołączono wbijanie bambusowych igieł pod paznokcie, chwilowo załamali się i byli gotowi wyrzec się wiary w Chrystusa. Podtrzymała ich jednak odwaga współtowarzyszy cierpienia. Do końca nie wyrzekli się Jezusa. Pytany potem, czy zaprze się Go, jeśli w ten sposób ocali życie, Wawrzyniec powiedział: „Gotów jestem oddać życie dla Niego tysiąc razy. Nigdy nie wyprę się wiary. Jeżeli chcecie, możecie mnie zabić. Chcę umrzeć dla Boga”.

      Śmierć męczenników była nie mniej okrutna. Powieszono ich głową w dół; na ich nadgarstki założono dyby, obciążone dodatkowo wielkimi kamieniami. Zostali mocno związani, by zmniejszyć krążenie krwi i zapobiec szybkiej śmierci. Po trzech dniach żyło już tylko trzech z nich. Ścięto ich mieczem 27 września 1637 r. na zboczu „Świętej Góry” w pobliżu Nagasaki.

A ILE JEST WARTA MOJA WIARA?💰

Ile mnie kosztuje bycie księdzem katolickim?💰

Ile mnie kosztuje bycie Katolikiem?💰

Jeśli moja wiara nic mnie nie kosztuje lub niewiele to znaczy, że nie idę drogą Pana Jezusa. 

Nie żyje tym do czego mnie wzywa Pan Jezus, tylko udaje.

 


2. TEMAT: WSZĘDZIE DOBRZE, GDZIE NAS NIE MA.

    Uwielbiam starożytność. 😀 Uwielbiam cytaty, więc 😀 😀 Czas na jakiś cytacik z tego okresu. 
„JEŻELI CHCESZ UMKNĄĆ PRZED TYM, CO CIĘ GNĘBI, TRZEBA CI BYĆ INNYM, A NIE GDZIE INDZIEJ.” Lucjusz Seneka

    Oczywiście będą wyjątki. Jednak nie czas bawić się wyjątkami, tylko pewną tendencją, tym co częściej pojawia się w życiu. 

     Można zmienić żonę na drugą, trzecią. Można zmieniać kolejne parafie jako ksiądz. Można, ale czy to jest rozwiązanie problemu? Łatwiej zmienić miejsce niż siebie. Łatwiej szukać problemu na zewnątrz niż w sobie.

     Jakie problemy teraz Cię męczą? Co powoduje, że nie możesz spać? Co sprawia, że blask w Twoich oczach przygasł?

     I teraz… Jakim musisz być człowiekiem, jakie musisz mieć cechy, aby pokonać te trudności?

     Wiesz już? To zanim wymienisz żonę na nowszy model, zanim zmienisz pracę, to stań się nowym człowiekiem. A może się wtedy okazać, że od serca podziękujesz Bogu za to, że to Cię spotkało 🙂

3. TEMAT: ZASADY ŻYCIOWE.
     Wymień mi swoje zasady życiowe. Tak. Teraz 🙂 Słucham. One stoją wyżej od celów. Cele są podporządkowane zasadą. Za każdym razem, kiedy podejmujesz jakąś decyzje, musisz mieć jasno przed oczyma te swoje złote zasady. 

     Który z punktów dotyczy Ciebie?

    1. Brak świadomości własnych zasad.
    2. Brak codziennego przypominania sobie tych zasad. 
    3. Za każdym razem, kiedy łamiesz swoje zasady, osłabiasz siebie.                  Zmniejszasz pewność siebie.
    4. Za każdym razem, kiedy żyjesz zgodnie ze swoimi zasadami,                              wzmacniasz siebie. Zwiększasz pewność siebie.

Teraz masz odpowiedź, dlaczego jest tak mało osób pewnych siebie. Nie pyszałków, bo oni żyją w zakłamaniu. Tylko osób pewnych siebie.

DODATEK.
KARTKA Z KALENDARZA:📆

25 września niedziela: bł. Władysław z Gielniowa, kapłan. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna, który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, także Władysław za osnowę swoich kazań brał Imię Jezus. Patron Warszawy.

26 września poniedziałek: Święci męczennicy Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze. Zbyt długi opis, a szkoda pominąć, więc w dzisiejszym odcinku. Natomiast o innym świętym, który miał być dziś przedstawiony będzie za tydzień.
Święci męczennicy Kosma i Damian: Odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty. 
Są patronami:  m. in. aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. 

27 września wtorek: Św. Wincenty a Paulo, kapłan. W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia przypadała uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Patron więźniów, szpitali, kleru, podrzutków.

28 września środa: św. Wacław, książę czeski, męczennik. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. Patron Czech, Pragi, katedry w Świdnicy. 

29 września czwartek: ŚŚ. Archaniołowie Gabriel, Michał i Rafał. Jeszcze 50 lat temu były 3 osobne wspomnienia tych archaniołów: w marcu, wrześniu i listopadzie. Niestety obecnie jak wiele innych świąt (albo wymazano albo zmniejszono rangę, albo scalono). O tych archaniołach jest mowa w Biblii. Natomiast mamy 9 archaniołów. Może kiedyś doczekamy się, aby po staremu czczono tych 3 archaniołów jak kiedyś plus osobno święto poświęcone wszystkim archaniołom. 
Św. Gabriel „wojownik Boży” patron: telegrafu, telefonu, radia i telewizji, dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców.
Św. Michael „Któż jak Bóg” patron m.in. : Anglii, Austrii, Niemiec, Francji (ma co robić, bo dramat w tych krajach :D), mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. opiekun dobrej śmierci.
Św. Rafael „Bóg uleczył” patron: aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

30 września piątek: Św. Hieronim, kapłan i doktor Kościoła. Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Patron eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

1 października sobota: Św. Tereska od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła. Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma ona tak trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak nie dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie zezwala w tak młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: „Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia”. Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się wytłumaczyć, ale gwardia papieska usunęła ją siłą. Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Odeszła do domu Ojca w wieku 24 lat. Patron Francji oraz obok św. Franciszka Ksawerego główny patron misji katolickich, pomimo tego, że nigdy nie była na misjach. A czemu jednak jest patronem? Może kiedyś o tym napiszę 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.